ETon Family Care

Eton familycare

Eton

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บนท้องถนนตลอด 24 ชม.

  • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อ 1 ปี
  • ฟรี บริการยกรถไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อ 1 ปี
  • ฟรี บริการยกรถไปยังศูนย์บริการ ETON ที่ใกล้ที่สุด
  • หากเกินกว่า 35 กิโลเมตร คิดค่าบริการเพิ่ม กิโลเมตรละ 25 บาท
  • กรณีต้องการยกรถไปยังจุดหมายอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของ ETON ฟรี ยกรถเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร ไปยังจุดหมายที่ลูกค้า ต้องการ หากเกินกว่า 15 กิโลเมตร คิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 25 บาท ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  • ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ หรือ รถเสีย
  • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจ สำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกิน กว่า 20 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่าง กุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนและค่าใช้จ่ายสำหรับช่างทำกุญแจ ลูกค้ารับผิดชอบ
familycare-repair

"อีตั้น กรุ๊ป"

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้า พร้อมศูนย์บริการและบุคคลากรระดับมาตรฐาน

etoncare-contact
ETON FAMILY CARE

0-2789-9998

familycare-repair

บริการ

รับนัดและให้คำปรึกษาเรื่อง รถยนต์

พร้อมอำนวยความสะดวกใน Life Style ของลูกค้า เช่น บริการ สวยด่วนทางการแพทย์ 24 ชม. (เฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้สถานที่ รักษาและ สามารถเดินทางไปยังสถานที่รักษาได้) , บริการจอง โรงแรม, จองตั๋วเครื่องบิน , จองรถเช่า เป็นต้น

บริการ

แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนด เข้าเช็คระยะ

พร้อมรับนัดหมายจากลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ

บริการ

ด้วยพื้นที่กว้าง

ขนาด 3 ไร่ ให้บริการได้ถึง 20 ช่องซ่อม พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อที่อีตั้นนำเข้ามาจำหน่าย

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

กรณีที่รถยนต์ของสมาชิกเกิดขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กม. จากบ้านและต้องนำรถเข้าศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
และไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จได้ภายในวันเดียวกัน สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการดังต่อไปนี้

etoncare-benefit1
บริการโรงแรมที่พักสูงสุด 2 คืน

สำหรับคนขับและผู้โดยสารสูงสุด 4 ท่าน ภายในวงเงิน สูงสุด 1,500 บาทต่อท่านต่อคืน บริการนี่ครอบคลุม เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, โทรศัพท์ และอื่น ๆ สมาชิกเป็นผู้จ่าย

etoncare-benefit2
บริการรถเช่าฟรี

สูงสุด 2 วัน ในวงเงินสูงสุด
2,500 บาท ต่อวัน

etoncare-benefit3
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้น 1
หรือ รถโดยสารปรับอากาศ

เพื่อไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ หรือบ้านสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารสูงสุด 4 ท่าน